Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Kleurlenzen Winkel met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Kleurlenzen Winkel verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten, prijzen en diensten die door Kleurlenzen Winkel worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Kleurlenzen Winkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Kleurlenzen Winkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Kleurlenzen Winkel opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Kleurlenzen Winkel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kleurlenzen Winkel niet aansprakelijk voor content en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Hoewel Kleurlenzen Winkel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Kleurlenzen Winkel worden onderhouden wordt afgewezen.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  De eigenaar: de eigenaar van de website;
  Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  De content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 8. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.